Dewan Pembina

Dewan Pembina

20150421-pamflet cetak I X4 (2)

Dewan Pembina

  • Dewan pembina terdiri dari dosen dan atau karyawan FK UNS berdasarkan rekomendasi badan formatur yang disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Dekanat FK UNS.
  • Dewan pembina bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengurus.

Dewan Pembina

Dewan Pembina 1

NANANG WIYONO dr, M.Kes.

Dewan Pembina 1
Dewan Pembina 2

YULIANA HERI SUSELO dr., M.Sc.

Dewan Pembina 2